Jesus Christ Superstar

Het verhaal wordt grotendeels verteld vanuit het oogpunt van Judas over de laatste week uit het leven van Jezus. Judas meent dat de aanvankelijk nobele beweging rond Jezus gestopt moet worden voordat het uit de hand loopt. Tegelijkertijd zijn de hogepriesters bang voor het afkalven van hun gezag als steeds meer volk Jezus volgt en hem aanspoort hun land te bevrijden van de Romeinse overheersing. Pontius Pilatus (de Romeinse gouverneur van Judea) ziet zelf geen kwaad in Jezus. Door de druk van het volk, gecombineerd met Jezus halsstarrige houding, ziet hij zichzelf gedwongen Jezus te laten kruisigen.

Een moderne vertolking met de originele en meesterlijke muziek van Andrew Lloyd Webber en teksten van Time Rice, in de vertaling van Daniel Cohen. 

Vorige producties

Connect

muziektheaterzeeland@gmail.com

©Copyright 2023 Muziektheater Zeeland

fapjunk